Privacyverklaring Moneyzz.nl

Privacyverklaring Moneyzz.nl

Per 1 mei 2018 is het verplicht om als blogger een privacyverklaring op je blog te plaatsen om zo te voldoen aan de Europese Privacywet. De blog Moneyzz.nl heeft als doel om de persoonsgegevens van lezers te respecteren. In onderstaande verklaring laat ik weten op welke wijze de blog Moneyzz.nl dit doet.

13 mei 2023

Jouw privacy is voor Moneyzz van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de website Moneyzz.nl allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Moneyzz.Jouw accountBij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken zij (gratavar voor je foto bij de reacties) een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij jouw:

  E-mailadres; (Nick)name; IP-adres.

  Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, tot je het account opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen op de website en zodat wij je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Contact

Onder het kopje contact kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

E-mailadres en de naam die daaraan gekoppeld is. Dit wordt zichtbaar voor ons wanneer je ons een email stuurt.

Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Locatiegegevens

Soms is het nodig voor onze website Moneyzz.nl om te achterhalen op welke plek je bent. We vragen dan apart of wij dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op jouw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Advertenties

Onze website vertoont algemene advertenties. Hierbij houden wij geen persoonsgegevens bij, wij komen dus ook niet te weten of je deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen.

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Onderaan deze verklaring vind je meer informatie over de cookies die gebruikt worden.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP- adressen niet anonimiseren.

Wij gebruiken meerdere diensten van Google, klik hier om te lezen hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.Klacht indienenAls je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e- mail sturen naar moneyzzteam@gmail.com. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

  Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Moneyzz.nl
Geen fysiek adres beschikbaar, wij zijn niet te bezoeken.
Anoniemestraat 1
1234AB Nederland.
E-mailadres: moneyzzteam@gmail.com
Telefoon: Wij zijn niet telefonisch bereikbaar, alleen per email.

KvK nummer: hebben wij (nog) niet.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de privacywet? Op de website Autoriteitpersoonsgegevens kun je hier meer informatie over verkrijgen.

Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht je toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zie ik deze graag tegemoet op moneyzzteam@gmail.com