Erfenis

13 november 2019 5 Door Marìs

Erfenis. Wanneer een van je dierbaren komt te overlijden, kun je iets (b.v. geld of iets van waarde) erven. Maar welke opties zijn er, wil je het altijd aanvaarden?

Erfenis

Erfenis. Meestal is het geen fijne gebeurtenis, tenzij het een of andere oudtante is die je nooit gekend hebt. Dan is het leuk als je ineens extra geld krijgt op die manier. Maar triest voor die oudtante. Gedurende jouw leven kun je zomaar ineens te maken krijgen met een erfenis. Liever zien we natuurlijk dat onze geliefden zo lang mogelijk in goede gezondheid bij ons blijven, maar helaas komt ooit het moment van afscheid.

Leestip: Waarom ik mijn studieschuld in 1x afloste!

Wanneer je een erfenis krijgt, kun je 3 dingen doen. Je kunt de erfenis aanvaarden, je kunt de erfenis weigeren, of je kunt de erfenis beneficiair aanvaarden. De eerste optie hoef ik niet uit te leggen. Optie 2 is het weigeren van de erfenis. Wellicht wil je niks erven van die persoon, of je weet dat deze persoon schulden heeft en weigert daarom bij voorbaat al de erfenis. Optie nummer 3 is een zekerheid die je voor jezelf kunt inbouwen. Je ervaart de erfenis dan onder voorbehoud dat er iets overblijft na alle kosten. Zo kun je zelf nooit in de schulden komen door de erfenis die je van een overledene erft. Dit kun je doen wanneer je de persoon niet (goed) kent, of wanneer je twijfelt of er wel echt iets te erven valt.

Zelf zou ik bijvoorbeeld de erfenis van mijn moeders kant (moeder zelf, tante, oma) zonder twijfelen accepteren. Daar hoef ik geen voorwaarden aan te stellen, want ik weet dat zij er goed voor staan. En dat ik daar geen schulden aan over zou houden. Maar van ieder ander persoon zou ik zeker voor optie 3 kiezen. Ik hoef ten slotte niet op te draaien voor de (eventuele) schulden van een ander. Dat is iets wat zij dan veroorzaakt hebben en hoe onaardig het ook klinkt; ik ga de shit van een ander niet oplossen. Zeker niet op financieel gebied, aangezien ik nou niet bepaald rijk ben. Wanneer je een erfenis krijgt, krijg je te maken met erfbelasting. Tenzij de erfenis laag genoeg is.

Maar hoe het precies in elkaar zit met erfbelasting en vrijstellingen leg ik verderop in dit artikel aan jullie uit.

Leestip: Waarom je geld moet sparen!

Erfbelasting

erfbelasting. Hoe hoog is deze in 2020? Hoeveel belasting je betaald, hangt af van je relatie met de overledene. En natuurlijk ook van de waarde van de erfenis.

Partners en kinderen betalen 10% belasting wanneer ze tussen de 0 euro en 126.723 euro erven.
Maar 20% wanneer ze meer dan 126.723 euro erven. Op het onderwerp vrijstelling kom ik zometeen.

Een kleinkind daarentegen betaald 18% erfbelasting wanneer ze tussen de 0 euro en 126.723 euro erven. En boven dat bedrag betalen ze 36% erfbelasting.

Alle overige mensen/ relaties, betalen 30% erfbelasting wanneer ze tussen de 0 euro en 126.723 euro erven. Boven dat bedrag betalen zij zelfs 40% belasting.

Je kunt vrijstelling krijgen tot een bepaald bedrag. Over dat bedrag hoef je geen erfbelasting te betalen. Hoe hoog de vrijstelling is ligt eraan welke relatie je hebt met de overledene. Hieronder voor jullie een overzicht van de vrijstelling van 2020.

Leestip: Spijt van niet sparen!

Vrijstelling erfbelasting 2020.

 • Echtgenoot: € 660.913
 • Geregistreerd partner: € 660.913
 • Samenwonend partner: € 660.913
 • Kind met een beperking: € 61.840
 • Ouder: € 48.821
 • Kind: € 20.616
 • Pleegkind: € 20.616
 • Stiefkind: € 20.616
 • Kleinkind: € 20.616
 • Achterkleinkind: € 2.173
 • Broer of zus: € 2.173
 • Andere erfgenaam: € 2.173

Kijk hierboven naar de vrijstelling. Trek je bedrag van de erfenis af. Wat nu overblijft, is belast. Zoek het juiste tarief op: dit is het percentage dat je betaalt. Hieronder een voorbeeld.

De ouders van Jan en Karin zijn overleden. Ze erven een waarde van € 100.000. Dit betekent dat elk kind € 50.000 krijgt. De vrijstelling voor kinderen bedraagt € 20.616. Over de overige € 29.384 moeten zowel Jan als Karin belasting betalen. Dit bedraagt 10% ofterwijl 2938,40 euro.

Leestip: Als starter een woning kopen?

Wat zou jij doen wanneer je een erfenis krijgt ‘aangeboden’?